Onder "Persoonlijke Informatie" verstaan we informatie over een identificeerbare persoon.

 

Informatie over de Website
Normaal gesproken is het niet nodig om uw naam of enige andere persoonlijke Informatie te verstrekken als u onze website (www.stratopolis.be) opent of gebruikt. Er kunnen echter gevallen zijn waarin u wordt verzocht om vrijwillig persoonlijke informatie zoals uw naam en adres te verstrekken, om antwoord te krijgen op vragen, bij registratie voor periodieke mailings of voor toezending van (enkele) van onze referenties / cases. In dergelijke gevallen kunnen wij u verzoeken persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres. Ook kan het voorkomen dat aanvullende informatie wordt gevraagd voor specifieke doeleinden.

 

Veiligheidsmaatregelen

We treffen administratieve & technische veiligheidsmaatregelen om persoonlijke informatie onder ons beheer te beschermen tegen toegang, gebruik en openbaarmaking door onbevoegden. Zo bewaren we intern uw gegevens achter een beveiligde firewall en werken we enkel systemen afkomstig van partners die compliant zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Opslag en verwerking van Persoonlijke Informatie
Persoonlijke Informatie die u aan ons verstrekt of die we verkrijgen kan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen buiten het land waar u woont en kan onderworpen zijn aan de wetten van dat andere land, die kunnen afwijken van die van het land waar u woont. We nemen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen om te verzekeren dat uw gegevens veilig worden behandeld in overeenstemming met dit Privacybeleid en toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met de verzameling, overdracht, opslag en verwerking van uw informatie zoals hierin beschreven.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Het hierboven beschreven beleid kan in de toekomst worden gewijzigd om veranderingen in onze omgang met Persoonlijke Informatie te weerspiegelen. Het herziene Privacybeleid zal steeds op onze website worden gepubliceerd. Wij zullen uw Persoonlijke Informatie behandelen volgens het beleid (of de toepasselijke voorwaarden van een licentie of wettelijke overeenkomst met u) zoals gehanteerd ten tijde van het verzamelen van de informatie, of zoals anders met u overeengekomen.
 

Contact opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid of de manier waarop we met uw Persoonlijke Informatie omgaan, of als u een verzoek wilt indienen voor het bekijken, bijwerken of corrigeren van Persoonlijke Informatie die wij eventueel over u bewaren, neem dan contact op met onze verantwoorderlijke op:

 

HQ
Bouvelostraat 33
9790 Wortegem | Belgium
BTW BE 0826.258.173

 

Office
Leenakkerstraat 4
8791 Waregem | Belgium

  

  

Het gebruik van cookies 

Op de Website maken we ook gebruik van “Google Analytics”, een web-analyze service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "Cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om analyses uit te voeren bij het gebruik van onze Website.

De informatie die tot stand komt door het gebruik van www.stratopolis.be (waaronder ook uw IP adres) wordt bewaard op Google servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van deze site te analyseren en om rapporten te compileren die door stratopolis gebruikt worden. Ook worden extra diensten uitgevoerd met betrekking tot het gebruik van www.stratopolis.be  in combinatie met het Internet.  Van belang is dat deze website alleen gebruik maakt van Google Analytics met een geanonimiseerde extensie. Dit betekent dat alle IP adressen in een verkorte versie worden opgeslagen zodat een verwijzing van persoonlijke informatie met de opgeslagen data niet mogelijk is. Google draagt deze informatie af aan derde partijen indien noodzakelijk bij wet.

U kunt deze data-opslag voorkomen door uw browser zo in te stellen dat de cookies niet geïnstalleerd kunnen worden. Als u uw browser instelt om geen cookies van onze website te accepteren, kunt u mogelijk niet alle functies van de website optimaal gebruiken. 

U kunt ook de opslag van data voorkomen door een speciale add-on voor Google-Analytics te installeren: Zie hiervoor https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en